Skip to content

Jobs

Werken bij Lepage

Een familiale en gezellige bedrijfscultuur, efficiënte, hechte, solidaire werkteams, …

Door de dagelijkse uitvoering van zijn opdracht wordt elke werknemer gevaloriseerd en draagt hij zijn steentje bij. Teamgeest, dialoog, knowhow, samenhang en passie zijn de rode draad die Lepage volgt in al zijn acties en initiatieven.

savoir-faire_05_1000x600


savoir-faire_03_1000x600


equipe_01_1000x600


equipe_03_1000x600


soudage_01_1000x600


Contact

didier_frere

Didier Frère

HR Manager

Didier was humanresourcesmanager in verschillende multinationals. Hij stelt nu al meerdere jaren zijn expertise en zijn gevoel voor menselijkheid ten dienste van Lepage.

EEN CULTUUR VAN SOLIDARITEIT EN TEAMGEEST

Hier werken we als een team, communiceren we, bouwen we samen aan de toekomst van Lepage en staan we ten dienste van de klant met het oog op een langdurige samenwerking.

Teamgeest is geen “pluspunt”, maar een essentiële voorwaarde.

Door niet interne concurrentie, maar solidariteit en dialoog voor te staan, gaat de hele groep en iedereen vooruit.

GEAVANCEERDE VAARDIGHEDEN TEN DIENSTE VAN MENS EN ONDERNEMING

Iedereen is expert in zijn vakgebied en is verantwoordelijk voor zijn taak. We werken in onderlinge afhankelijkheid, alsof we voor onszelf werkten!

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Deskundigheid, hoe sterk ook, moet gepaard gaan met de door Lepage vereiste ondernemingsgeest:

Hier heerst geen interne competitiegeest: we helpen elkaar en werken solidair in de verschillende afdelingen van de groep, met respect voor de regels, voor de klanten en voor elkaar.

AANWERVING EN ENGAGEMENT, EEN WIN-WINBELEID

Lepage is voortdurend op zoek naar mensen die zich kunnen aanpassen aan de marktontwikkelingen en die zichzelf opnieuw durven uit te vinden, samen. Niet in een geforceerde mars, maar begeleid in een gezamenlijk ontwikkelingsproject.

De wederzijdse bijdrage van bedrijf en werknemer is een fundamenteel beginsel in het aanwervingsproces. De kandidaat wordt als een klant beschouwd en het doel is om het eens te worden over een gezamenlijke bijdrage

ONS ENGAGEMENT: UW INTEGRATIE OPTIMAAL BEGELEIDEN

Een van de opdrachten van Human Resources is het waarborgen van een duurzame integratie van de kandidaat in een groep in onderlinge afhankelijkheid: de kracht van Lepage ligt in de som van de vaardigheden en talenten in een beleid van permanente en open dialoog op alle niveaus.

Een langdurige begeleiding wordt dus voorzien om nieuwkomers in de beste omstandigheden te integreren. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen, formele en informele, zoals coaching, gesprekken en voortdurende aandacht van zowel Human Resources als van het geïntegreerde team.

 

Wat me bevalt bij Lepage? Het speelterrein! Om te groeien en het bedrijf te laten groeien.

Mijn werk bestaat erin efficiënte teams te bouwen, waarin uitwisseling, discussies en afstemmingen op een natuurlijke en spontane manier gebeuren. De inzet van eenieder zorgt voor de samenhang van onze opdrachten en de passie van onze teams voor werk dat goed gedaan is … en in harmonie.

Didier Frère, HR Manager

STUUR ONS UW CV

Verleid door de uitdaging? U vindt zich terug in deze waarden? Stuur ons uw cv, wij zullen er het nodige gevolg aan geven.